ICOR 4. Ortadoğu Konferansı Sonuç Bildirgesi
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

28-29 Eylül'de Beyrut'ta düzenlenen ICOR 4. Ortadoğu Konferansı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. ICOR, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da birleşik mücadeleyi ve devrimi yükseltelim" çağısı yaptı.

*Zengin doğal kaynakları ve jeopolitik öneminden dolayı Orta Doğu ve Kuzey Afrika onlarca yıldır emperyalist saldırganlığın merkezi olmuştur. Biz bölgedeki her türlü emperyalist müdahaleyi kensinlikle reddediyoruz. Özgürleştirilmiş toplumlar için direnen ve mücadele eden işçi sınıfı ve geniş ezilen kitlelerin tarafı dışında hiçbir taraf tutmadığımız konusunda hemfikiriz.

*Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ulusal kurtuluş ve devrim için önemli hareketler yer almaktadır. Kürt ve Filistin halklarının birbirlerinin mücadelelerini karşılıklı olarak destekleme çabalarını tanıyor ve destekliyoruz. Onların mücadeleleri bölge ve dünya için stratejik önemdedir. Suriye'de çok-uluslu, çok-dinli özerk yönetimin anayasa komisyonuna dahil edilme talebini destekliyoruz.

*Siyonist işgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız. Filistin halkının ulusal haklarına ve bununla birlikte 194 kararnamesine de bağlı olarak geri dönme hakkına verdiğimiz desteği vurguluyoruz.

*Faşist Türk devleti ve onun emperyalist müttefiklerine karşı Kürt özgürlük mücadelesinin yanındayız.

*Özgürlştirilmiş bir Orta Doğu ve Kuzey Afrika için yürütülen mücadele, tüm dünya çapında yürütülen mücadelelerden koparılamaz. Peru'dan Avusturalya'ya işçi hareketlerinin mücadeleleri ve grevleri, dünyanın çeşitli yerlerinde silahlı kurtuluş mücadeleleri, ekolojik aktivistlerinin mücadeleleri katılımımıza ve desteğimize ihtiyacı olan mücadeleler arasındadırlar. Emperyalist dünya sistemi hepsinin ortak düşmanıdır. Bu düşmanı yenmemiz için sınırların ötesinde örgütlenmeliyiz.

*Toplumsal kurtuluş için kadın kitlelerinin çifte sömürüsü ve ezilmesine karşı kadın özgürleşmesi parti inşasında ve sınıf mücadelesinde hayat bulmalıdır. Bu gerçeklik sol ve komünist partiler içinde küçümsenmiştir, hala yapılacak birçok iş var. Kadınların oynadığı önemli rolünü tanıyoruz. Bu çeşitli mücadeleler içinde, özellikle Kuzey ve Doğu Suriye ve Filistin'de görünür olmaya başladı. Ayrıca, kadınlar bu konferansta yoldaşlar arasında etkin, eşit ve öncü rol oynamışlardır.

*Emperyalist güçlerin, gerici ve sömürgeci rejimlerin işçi sınıfını ve tüm ezilenleri bölmek için yaydığı şovenizm zehirine karşı mücadele etmeliyiz.

*Emperyalizm ve faşist rejimlerin tehditi bizi birleşmeye, anti-emperyalist ve anti-faşist güçlerle birleşik bir cephede buluşmaya zorluyor. ILPS ve ICOR böyle bir cephenin oluşturulmasında önemli adımlar atmıştır ve bütün anti-emperyalist, anti-faşist güçleri katılmaya çağırıyor.

*Sosyalist toplumlar, Marksist -Leninist ve devrimci güçlerin görkemli hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için iyi örgütlenmiş, iyi hazırlanmış devrimci ve Marksist-Leninist partiler hayati önemdedir.

*Konferans verimli bir ortamda gerçekleştirildi. Tartışılması gereken sorulara rağmen, konferans birbirilerinin düşünce ve tecrübelerine karşılıklı saygı, dayanışma ve farklılıkları aşma temeline dayanan bir ortamda gerçekleşti.

*Konferansın örgütlenmesinde ve başarıyla gerçekleşmesinde gençlik aktif bir rol oynadı.

*Katılan partiler ve örgütler kitle hareketlerini ve devrimleri büyütmek için enternasyonal dayanışmayı yükseltme konusunda hemfikir.

*Konferans gelecekte benzeri etkinlikleri düzenleme noktasında hemfikir."

İmzacılar:

Fas Markist Leninist Proleter Çizgi (MMLPL)

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC)

Hindistan Komünist Partisi (Marksist Leninist) Kızıl Yıldız [CPI (ML) Red Star}

Lübnan Komünist Partisi (LCP)

Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye/Kürdistan (MLKP)

Marksist Leninist Parti Almanya (MLPD)

Misir Devrimci Komunist Parti (RCP),

Newroz Sosyal ve Kültür Dernegi

Tunus Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti (PPDS)

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML)