UMUT DİRENİŞ ZAFER
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

MLKP Kürdistan / Açiklama /  9 Eylül 2019 

Her anı kavga ve direnişle dolu bir çeyrek yüzyılı geride bırakıyoruz. Gururluyuz, sevinçliyiz, coşkuluyuz. Devrime inancımız güçlü, partimize güvenimiz tam. Dün olduğu gibi bugün de umut dimdik ayakta. 25 yıllık mücadele tarihini irade ve kararlılıkla yazdık, inançla, güvenle, umutla kazandık. Ülke devrimimiz büyüdükçe gelişti partimiz, güçlü devrimci adımlar attıkça da Kürdistan devrimindeki kızıl rengimiz görünür oldu.

Partimiz en başında Kürdistani bir parti olarak kuruldu. Türkiye-Kuzey Kürdistan birleşik devrimini stratejik hedef olarak belirledi. Parti programında ulusal özgürlüğün önünü açan ve Kürdistan devrimini güvenceleyen maddeleri formüle etti. Kürdistan Seksiyon örgütü ile sömürgeciliğe karşı mücadelenin öncü ve önder gücünü inşa çalışmalarına girişti. Dersim'e ilk gerilla gücünü henüz ilk kurulduğu dönemde çıkardı, sonraki yıllarda da Kürdistan'da gerilla mücadelesi fikrine bağlı kaldı. Yeni gerilla birliklerini Kuzey Kürdistan kırlarına çıkararak Türk sömürgeciliğine karşı savaşını büyüttü.

Komünist devrimci bir parti olarak Türk faşizminin ateşi altında mücadelesini yürütürken, Kürdistan özgürlük mücadelesine etkin katılımı nedeniyle bir de sömürgeci-faşist saldırılarla yüz yüze geldi. Devrimci hareketin bir bölümü ırkçı şoven propaganda ve saldırılar karşısında sessiz kalmayı tercih ederken partimiz MLKP her daim Türk milliyetçiliği ve şovenizmine karşı halkların özgür ve kardeşçe birliğinden yana mücadeleden taviz vermedi. Birleşik cephenin Batı ayağında sosyalizmin kızıl bayrağını yükseltirken, Kürdistan cephesinde sosyalist yurtseverlik çizgisini geliştirdi. Birleşik devrimimizin eşitsiz gelişimini göz önünde bulundurarak Kürt devrimini Batı'daki devrimci mücadele ile birleştirme ve devrimci demokratik partilerin gündemine taşımayı öncelikli görevlerinden birisi olarak gördü. Buna bağlı olarak Kürdistan devrimi ile Türkiye devriminin ortaklaştırılmasında, hem güncel politik alanda faşizme ve sömürgeciliğe karşı mücadelede, hem de birleşik örgütlerin inşa edilmesinde öncü ve birleştirici rol oynadı.

Kürdistan devriminin büyüme ve genişleme ihtiyacına bağlı olarak MLKP Kürdistan da kendisini yenileme ve geliştirme yönünde ilerledi. MLKP Kürdistan Seksiyonu, dört parçada özgürlük mücadelesi yürüten Kürdistan Örgütü düzeyinde kendisini yeniden örgütledi. Kürdistan'ın birleşme hakkını da programına ekledi. MLKP'nin bu örgütsel ve stratejik gelişimi kuşkusuz bölgesel devrim teorisi ve siyasetindeki derinleşmeye bağlıdır.

Bölgesel devrim teorik-politik görüş açısının test edildiği en önemli eşik Rojava devrimidir. Partimiz Türkiye-Kuzey Kürdistan sınırları dışında patlak veren bir devrimi hiç tereddütsüz biçimde kendi devrimimiz olarak gördü ve devrimin savunması için kuvvetlerini seferber etti. Rojava'nın hemen her cephesinde savaştı, onlarca şehit ve gazileri ile güçlü bir savaş pratiği ortaya çıkardı. Sınırlı kuvvetine rağmen Komutanlık ve savaşçı gücü ile partimiz Rojava devriminin kızıl rengi olarak öne çıktı. Rojava devrimi ile dayanışma temelinde ilişki kuran devrimci hareketin diğer örgütlerinden farklı olarak MLKP'nin devrime katılımı özne ve öncü olma hedefi ile bağlıdır.

Devrimin en zorlu süreci aynı zamanda inşa sürecidir. Bu görev sözkonusu olduğunda partimiz Kuzey Kürdistan ve Türkiye'den Rojava'ya adeta bir seferberlik örgütledi ve Kobani'nin inşasına sunmak istedi. Türk sömürgeciliği bu seferberliğin önünü bir DAİŞ katliamı ile kesti. Birlikte savunduk birlikte inşa edeceğiz kampanyası önce Kuzey Kürdistan ile Rojavayı birleştiren, sonra Türkiye, Kuzey Kürdistan ve Rojavayı yan yana getiren stratejik önemde bir kampanyadır. Pirsus/Suruç katliamı bu hedefi kırmayı amaçlayan stratejik bir saldırıdır. Ne kadar ağır olmuşsa da partimiz ve onun kızıl yıldızı KGÖ(Komünist Gençlik Örgütü) bu faşist soykırımcı saldırıyı göğüslemeyi esas olarak başardı. Bir çizgi kaymasına, bir kararsızlığa düşmeden Rojava devrimine öncülük edecek tarzda stratejik- programatik gelişimini sürdürdü. Demokratik aşamadan sosyalist aşamaya geçiş sorunlarını gündemine alarak Rojava devriminin yeni strateji ve programını oluşturdu. Bir Kürdistan partisi olma bilinci ve pratiği ile Türkiye, Kuzey Kürdistan, Rojava ve Ortadoğu bölgesel devrim stratejisi, taktiği ve programını derinleştirdi.

Başta Türk, Kürt, Arap ve diğer uluslardan işçi ve emekçilerin, kadınların ve ezilen halkların komünist öncüsü olarak MLKP 25 yıllık tarihini kan-ter içinde oluşturdu. Türkiye, Kürdistan ve Ortaoğu'da komünist devrimci öncü parti olarak varlık hakkını can bedeli direniş ve mücadeleler ile kazandı. Kuşkusuz bunda en büyük pay ölümsüzleşen şehitlerimize aittir. Partimizin en yiğit savaşçıları, en değerli komutanları ve önder yoldaşımız Baran Serhad bu tarihin fedai bölükleridir. Onlar bu onurlu tarihin yapı ustalarıdır. Onlar tarihi yaparken tarih olmadılar, dünün fedaileri, bugünün militan prototipleri, yarının işaret fişekleridirler. Rojava devriminden Türkiye ve Kürdistan devrimine, zaferin güvencesi, umudu ve müjdesidirler. Kuruluşun 25. yılında şehitlerimize devrim sözümüzü yinelerken, bizlere miras bıraktıkları parti çizgisine bağlılık, devrime inanç ve adanmış devrimciliğin ışıklı yolundan bir milim sapmadan ilerleyeceğiz.


- Umud Direniş Zafer Selam Olsun 25. Kavga Yılına!

- Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP!

- Kahrolsun Sömürgecilik Yaşasın Sosyalizm!09.09.2019
MLKP KÜRDİSTAN ÖRGÜTÜ