Baran Yoldaşın Hesabını Soracağız
Share on Facebook Share on Twitter

 
Diğer yazılar
 

 

Birleşik devrimimizin yiğit komutanı MLKP Merkez Komite üyesi, HBDH Genel Konsey Üyesi Baran Serhat (Bayram Namaz) yoldaşımız, TC devleti ve işbirlikçileri eliyle düzenlenen bir saldırı sonucu devrimci savaş alanlarında 23 Mart tarihinde şehit düşmüştür.

 

Baran yoldaş, devrimci mücadele içerisinde önemli deneyimlere sahipti. Cezaevinden Kürdistan dağlarına mücadelenin çeşitli alanlarında ciddi deneyim biriktirmiş, örnek bir önder yoldaştı. Özgürlük ve eşitlik mücadelesinde kararlı bir devrimci militan olarak yerini almıştır. Devrimci mücadele ile tanıştığından bu yana sürekli bir direniş içinde olmuş, devrimci mücadelenin her alanında aktif görev almıştır. Zindanlarda direnişe en ön saflarda katılmış, kentlerde ve dağlarda devrimci faaliyetlerini an ağır koşullarda yürütmüş, öncü bir katılım sağlamıştır. Baran yoldaş ideolojik ve pratik olarak kendini yetkinleştirmiş, sosyalizm davasına yürekten inanmış, bu uğurda önemli bir örgütsel tecrübe elde etmiştir. Faşizmin saldırılarına karşı her zaman kararlı ve iradeli bir duruş içinde olmuş, bu dava yolunda hiçbir zaman bir tereddüt yaşamamıştır. Tam bir devrimci coşku ve heyecanla direniş saflarında yer almıştır.


Birleşik devrim hareketimizin kuruluş sürecinden bugüne HBDH Genel Konseyi çalışmalarında yer almış ve önemli görevler üstlenmiş bir yoldaştır. Baran yoldaş HBDH'ın oluşumu ve gelişiminde belirleyici bir emek sahibi olmuş, birleşik devrimin anlayışını yeşermesi, birlik kültürünün gelişmesi, faşizme karşı ortak mücadelenin verilmesinde büyük katkılar sunmuştur. Birleşik devrim mücadelesinin pratikleşmesindeki ısrarı, bizlere yol göstermeye devam ediyor.


Baran yoldaş, Kürdistan'lı bir devrimci olarak partisi MLKP'nin örgütlenmesi ve birleşik devrim mücadelesinde yer alması konusunda da kritik görevler almış bir devrimcidir. Gerek ideolojik gerek siyasi ve toplumsal çalışmalarda gerekse de askeri faaliyetlerde değerli katkılar sunmuştur. Yoldaşın mücadele kararlılığı ve disiplini, birleşik devrimin yürütücüsü bütün yoldaşlara örnek olmuştur. Mücadeledeki ısrarı, düşmanında dikkatini çekmiş olacak ki faşist devletin özel bir saldırısıyla yoldaş hedef alınmıştır.


Düşmanın bu saldırısı, yoldaş şahsında birleşik devrim hareketimizin bütününü hedef aldığını göstermektedir. Bu saldırı faşist devlete karşı mücadele kararlılığımızı asla zayıflatmayacaktır. Aksine düşmana karşı biriken öfkemiz artarak devam etmektedir. Baran yoldaşın şehadeti tüm HBDH bileşenlerine, taraftar ve sempatizanlarına faşizme karşı devrimci mücadeleyi, savaşı her alanda geliştirme, dönemin görevlerine daha kararlı, planlı ve bilinçli olarak sarılmayı gerekli kılmaktadır.


Baran yoldaşımızın anısına doğru temelde sahip çıkmak, faşizme karşı başlatmış olduğumuz mücadeleyi geliştirmekle olur. Bu vesileyle devrimci-demokratik her kesimi faşizme karşı bulunduğu her yerde örgütlenmeye, daha fazla birlik olmaya, birleşik bir mücadele anlayışı ile eylem yapmaya, faşizmi yıkma hamlesine kararlıca katılmaya çağırıyoruz. Türkiyeli ve Kürdistanlı gençliği, emekçileri ve kadınları birlik ve mücadele içinde olmaya, direnişi büyütmeye davet ediyoruz.


Yürütme Komitesi olarak Baran yoldaş özgülünde, birleşik devrim örgütlenmesi ve mücadelemizdeki ısrarımızı bilediğini bir kez daha ilan etmek isteriz.
Birleşik devrim mücadelemizde ölümsüzleşen bütün yoldaşlar gibi Baran yoldaşın anısını ve mücadele kararlılığını, faşizme karşı devrimci savaş bayrağını yüksek tutarak pratikleşeceğiz.


Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak Baran yoldaşı, Türkiye ve Kürdistan işçi ve emekçilerin ortak mücadelesinde yaşatacağız. Bu katliamın hesabını TC devleti ve işbirlikçilerinden soracağız. Bu temelde ailesine, mücadele yoldaşlarına ve halklarımıza baş sağlığı dileklerimizi iletiyor, acılarını paylaşıyoruz.


Andımız olsun ki birleşik devrimimizle faşist Türk devletini yeneceğiz ve halklarımız kazanacak.

 

Halkların Birleşik Devrim Hareketi Yürütme Komitesi