MLKP 4. KONGRE BELGELERİ
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 

İÇİNDEKİLER

.......... ULUSLARARASI EKONOMİK VE POLİTİK DURUM
.................... A) Ekonomik durum
.................... B) Politik durum
.......... İÇ POLİTİK DURUM
.................... Gelişmeler ve Burjuva Ordudaki Etkileri
.................... Politik İslamcı Etkinin Gelişimi
.................... Emperyalist Boyunduruk ve AB'ye Giriş
.................... Ekonomik Kriz
.................... Politik Rejim ve Gelişmelerin Yönü
.................... İşçi Sınıfı ve Ezilenler
.......... MESAJLAR
.................... İşçi-emekçi-öğrenci kadınlara mesaj
.................... Uluslararası devrimci ve komünist parti ve örgütlere mesaj
.................... Zindanlardaki yurtsever, devrimci ve komünist tutsaklara mesaj
.......... MLKP 4. KONGRE DUYURUSU