TKİH ve TKP/ML Hareketi Birlik Kongre Belgeleri
Share on Facebook Share on Twitter
 
 

İÇİNDEKİLER

 • ULUSLARARASI DURUM
 • İÇ POLİTİK DURUM
 • MLKP PROGRAMI
 • MLKP-K TÜZÜĞÜ
 • STRATEJİK PLANIMIZIN ANA ÖZELLİKLERİ
 • ÖRGÜTLENME PLANININ GENEL ÇERÇEVESİ
 • SINIFA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ve SENDİKALAR POLİTİKASI
 • EYLEM BİRLİĞİ POLİTİKASININ YÖNÜ
 • PARLAMENTODAN DEVRİMCİ AMAÇLARLA YARARLANMA
 • KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ
 • İŞÇİ, EMEKÇİ VE GENÇ KADINLAR ARASINDA KOMÜNİST ÇALIŞMA
 • GİZLİ PARTİ ÖRGÜTÜ VE AÇIK KOMÜNİST ÇALIŞMA
 • ÜLKÜCÜ VE ŞERİATÇI FAŞİST HAREKETE KARŞI TUTUM
 • PARTİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI
 • PARTİ BİRLİĞİ
 • NASIL BİR KADRO POLİTİKASI NASIL BİR KADRO TİPİ?
 • YAYIN ORGANLARI VE YAYIN POLİTİKASI
 • KUZEY KÜRDİSTAN'IN STATÜSÜ
 • KOMÜNİST HAREKETİN GEÇMİŞİ
 • BİRLİK SÜRECİ DEĞERLENDİRİLMESİ ve KOMÜNİSTLER İÇİN DERSLER
 • FESİH KARARLARI