MLKP III. Kongre Belgeleri
Share on Facebook Share on Twitter
 
 

1. Uluslar Arası Ekonomik ve Politik Durum
 • ‘70'li yıllardan Günümüze Emperyalist Kapitalizmde Meydana Gelen Değişimler
 • Emperyalist Küreselleşme
 • Uluslar Arası İlişkilerde Yeni Dönem
 • Balkanların Paylaşımı Ve Yeni Tipte "Uluslar Arası Sömürge" Statüsü
 • 11 Eylül ve ABD Emperyalizminin "Haçlı Seferleri" Küstahlığı
 • Rekabet Merkezleri Olarak Avrupa Birliği, Japonya, Rusya ve Çin'in Durumu
 • ABD'nin Irak'a Savaş Hazırlığı
 • Emperyalizmin Temel Çelişkileri Keskinleşerek Sürüyor
 • Yeni Devrim Dalgası Mayalanıyor
 • Komünistlerin Acil Enternasyonal Görevleri
2. İÇ POLİTİK DURUM
 • 28 Şubat Darbesi Ve Bazı Sonuçlar
 • Düzen Partilerinin Tükenişi
 • Gelişmeler Ve Ordu
 • Politik Rejimin Niteliği, Durumu Ve Yönü
 • Diktatörlüğün Uluslararası Durumu
 • Ekonomik Kriz
 • İşçi Sınıfı Ve Halklarımızın Emekçi Bölükleri
 • Kürt Ulusal Hareketi
 • Olanaklar, Olgular ve Gelişmenin Yönü

Program Değişiklikleri

Strateji ve Taktik Belgesinde Düzeltme

Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP!