Denge Kürdistan 16
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Denge Kurdîstan'ın 16. sayısıyla yeniden merhaba....
Ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımının yolu sarp ve engebelidir. Sömürgeciliğin saldırı ve engellemelerini aşa aşa örgütlenmemizi örerek ilerliyoruz.
Eylül saldırısıyla yayınlanması kesintiye uğrayan Denge Kurdîstan düşmana inat baharın öngününde yeniden okuyucusuyla buluştu.
Kürdistan çalışmamızda ve örgütlerimizde rolünü tam oynaması için tüm yoldaşlar, yazı ve mektuplarıyla Denge Kurdîstan'ı desteklemeli, ona omuz vermeli...
Haydi yoldaşlar Denge Kurdîstanı ve yayınlarımızı yazı ve mektup yağmuruna tutalım...

İ Ç İ N D E K İ LER

2 ....... Sömürgeci Savaşa Karşı Sokağa, Eyleme, Serhildana
6 ....... Komünistler "Proletaryanın Bilincinin Gözle Görülür Cisimleşmesidir"
9 ....... Yürüyelim Yoldaşlar, Biz kazanacağız
12 ..... Politik Ajitasyon Çalışmamızda Parti Yayınlarının Rolü Üzerine
18 ..... Gizli Çalışmanın Olanaklarını Çoğaltmak
22 ..... Umudu Koparıp Atamayacaksınız Bu Topraklardan
24 ..... Yapıyla Yapıcılar


 

Sayı 16 / Ocak 2008


 

Arşiv

 

2017
Eylül
2010
Mayıs Ocak
2008
Ocak
2005
Aralık
2004
Ekim Ağustos
Mart
2003
Ekim Temmuz
2002
Ocak
1998
Ekim

 

Denge Kürdistan 16
fc Share on Twitter
 

Denge Kurdîstan'ın 16. sayısıyla yeniden merhaba....
Ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımının yolu sarp ve engebelidir. Sömürgeciliğin saldırı ve engellemelerini aşa aşa örgütlenmemizi örerek ilerliyoruz.
Eylül saldırısıyla yayınlanması kesintiye uğrayan Denge Kurdîstan düşmana inat baharın öngününde yeniden okuyucusuyla buluştu.
Kürdistan çalışmamızda ve örgütlerimizde rolünü tam oynaması için tüm yoldaşlar, yazı ve mektuplarıyla Denge Kurdîstan'ı desteklemeli, ona omuz vermeli...
Haydi yoldaşlar Denge Kurdîstanı ve yayınlarımızı yazı ve mektup yağmuruna tutalım...

İ Ç İ N D E K İ LER

2 ....... Sömürgeci Savaşa Karşı Sokağa, Eyleme, Serhildana
6 ....... Komünistler "Proletaryanın Bilincinin Gözle Görülür Cisimleşmesidir"
9 ....... Yürüyelim Yoldaşlar, Biz kazanacağız
12 ..... Politik Ajitasyon Çalışmamızda Parti Yayınlarının Rolü Üzerine
18 ..... Gizli Çalışmanın Olanaklarını Çoğaltmak
22 ..... Umudu Koparıp Atamayacaksınız Bu Topraklardan
24 ..... Yapıyla Yapıcılar