Ölümsüzler Yalnızca Devrimci Kavgada Nefes Alır
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Ölümsüzlerimize gidiyoruz. Uzanıp yattıkları topraklara. Ailelerine. Sevdiklerine. Kayıp bir adresten gelen seslerine!
Ölümsüzlerimizle buluşuyoruz. Anma toplantılarında. Yaşamlarını anlatan yazı ve kitaplarda. Haklarında yapılacak konuşmalarda. Bir bilgisayar ekranında, bir "sinema perdesi"nde. Kendimizle yapacağımız toplantılarda.
Ölümsüzlerimizle kol kolayız. Umutlu gülüşleri bizimle. İdealleri. Hayalleri. Sevdikleri ezgiler, şiirler, filmler, tiyatro oyunları, kitaplar bizimle!
Ölümsüzlerimizle kol kolayız. Sokaklarda, meydanlardayız. Yoksul mahallelerde, işçi havzalarında, okullardayız. Dersim dağlarında, Rojava cephelerindeyiz. Şengal'de, Medya Savunma Alanlarındayız. Hapishanelerdeyiz, polis sorgularında, ringlerdeyiz. Yeraltında, yerüstündeyiz.
Nefes nefese koşacağız ölümsüzler ayını.
Partimiz saflarında ve başkaca devrimci, antifaşist saflarda, özgürlük, adalet ve halkların eşitliği için, kadınların kurtuluşu için, sosyalizm için toprağa düşen kadın ve erkek yoldaşların anısını bir bayrak gibi yükseltecek, savaşımımızda yol gösterici kılacağız.
Ve bir an bile unutmayacağız ki, güncel devrimci görevlere odaklanmamış ve bu zeminde ideolojik niteliğin güçlendirilmesi hedefiyle bütünleşmemiş anma konuşmaları, değişik alanlarda düzenlenecek tartışmalar, paneller, kitlelere ulaştırılacak bildiriler ölümsüzler ayı çalışmalarını canlı devrimci bir içerik kazanmaktan alıkoyar. Hedefine ulaşmasını engeller. Büyük ölçüde biçimselleştirir. Ruhsuz bir törene dönüştürür. Ölümsüzlük gerçeğinden koparır. Her adımımızda, bunları sımsıkı tutacağız aklımızda ve kalbimizde.
Nefes nefese koşacağız ölümsüzler ayını.
Kitlelere gideceğiz. Güçlü bir devrimci inançla partinin çağrılarını ulaştıracağız. Direnme, savaşma ve zafer çağrısını. Komünist öncünün saflarında devrimci savaşıma katılma, görevler üslenme, değişik olanaklarla partiyi güçlendirme çağrısını. Birleşik cephenin yasadışı ve askeri yüzü HBDH'ın ve yasal, fiili meşru mücadele yüzü kitle partisinin-kongresinin güçlendirilmesi, mücadelesinin büyütülmesi çağrısını. Yaşam alanlarında, faşist politik islamcı diktatörlüğe karşı ezilenlerin devrimci otoritesinin, özsavunmasının geliştirilmesi çağrısını. İşçilerin, kadınların, gençlerin, köylülerin silahlanması çağrısını. Rojava'nın inşası için seferber olma çağrısını. Faşist sömürgeciliğin Cerablus işgaline ve Medya Savunma Alanlarına saldırılarına son vermesi için mücadeleyi yükseltme çağrısını.
Ölümsüzlerimizin adlarını andığımız, savaşımlarını anlattığımız konuşmalar, tartışmalar, yazılar, bütün bu güncel devrimci görevlerin gerçekleştirilmesi çağrısına ve eylemine akacak.
Nefes nefese koşacağız ölümsüzler ayını.
Acımız değil, alev alev öfkemiz kaplayacak dört yanı. Yasımız değil, hesap sorma tutkumuz.
Hüzün ve gülüş en insani gücünü bulacak gözlerimizde.
Zaferin gerektirdiği kafa ve kol emekçiliğini, özveriyi, cüreti, feda ruhunu büyüteceğiz.
Nöbet Yerlerini Doldurmak İçin Öne Atılalım
2013 Eylül'ünden, Serkan Tosun yoldaşın ölümsüzlüğünün ardından onlarca kadın ve erkek komünist bayraklaştı kavgada. Durmadık, tereddüt etmedik, ideallerini zafere ulaştırmayı yaşam gerekçemiz kıldık.
Bundandır ki, yeni bedeller ödedik 2015 Kasım'ından 2016 Kasım'ına.
Yeliz, Şirin, Sevda, Berfu, Veli, Ümit ve İsmet yoldaşlar, İstanbul'da, Dersim dağlarında, Rojava cephelerinde elde silah ölümsüzlüğe yürüdüler.
Onlarca yoldaş tutsak düştü.
Yaralılar verdik.
Ölümsüzlerimizin, tutsak yoldaşların ve yaralılarımızın kentlerdeki, dağlardaki, Rojava'daki nöbet yerlerini doldurmak, savaşımımızı büyütmek, yeni alanlara taşımak, komünist öncünün yeraltında ve yerüstündeki tüm cephelerini nitelik ve nicelik bakımdan güçlendirmek için öne atılalım. Ölümsüzler ayını, kendimizde devrimci kopuşları örgütleyeceğimiz bir nitelik güçlendirme atılımına dönüştürelim.
Kalbimizin üstüne sımsıkı yazalım: ölümsüzler devrimci savaşım dışında yaşamazlar, yaşatılamazlar!
Onları yaşatmak, onları yaşamak için kavgayı yükseltelim!

 

 

Arşiv

 

2019
Aralık Kasım
Temmuz Mayıs
2018
Ekim Ocak
2017
Kasım Ağustos
Mayıs Şubat
2016
Eylül Temmuz

 

Ölümsüzler Yalnızca Devrimci Kavgada Nefes Alır
fc Share on Twitter
 

Ölümsüzlerimize gidiyoruz. Uzanıp yattıkları topraklara. Ailelerine. Sevdiklerine. Kayıp bir adresten gelen seslerine!
Ölümsüzlerimizle buluşuyoruz. Anma toplantılarında. Yaşamlarını anlatan yazı ve kitaplarda. Haklarında yapılacak konuşmalarda. Bir bilgisayar ekranında, bir "sinema perdesi"nde. Kendimizle yapacağımız toplantılarda.
Ölümsüzlerimizle kol kolayız. Umutlu gülüşleri bizimle. İdealleri. Hayalleri. Sevdikleri ezgiler, şiirler, filmler, tiyatro oyunları, kitaplar bizimle!
Ölümsüzlerimizle kol kolayız. Sokaklarda, meydanlardayız. Yoksul mahallelerde, işçi havzalarında, okullardayız. Dersim dağlarında, Rojava cephelerindeyiz. Şengal'de, Medya Savunma Alanlarındayız. Hapishanelerdeyiz, polis sorgularında, ringlerdeyiz. Yeraltında, yerüstündeyiz.
Nefes nefese koşacağız ölümsüzler ayını.
Partimiz saflarında ve başkaca devrimci, antifaşist saflarda, özgürlük, adalet ve halkların eşitliği için, kadınların kurtuluşu için, sosyalizm için toprağa düşen kadın ve erkek yoldaşların anısını bir bayrak gibi yükseltecek, savaşımımızda yol gösterici kılacağız.
Ve bir an bile unutmayacağız ki, güncel devrimci görevlere odaklanmamış ve bu zeminde ideolojik niteliğin güçlendirilmesi hedefiyle bütünleşmemiş anma konuşmaları, değişik alanlarda düzenlenecek tartışmalar, paneller, kitlelere ulaştırılacak bildiriler ölümsüzler ayı çalışmalarını canlı devrimci bir içerik kazanmaktan alıkoyar. Hedefine ulaşmasını engeller. Büyük ölçüde biçimselleştirir. Ruhsuz bir törene dönüştürür. Ölümsüzlük gerçeğinden koparır. Her adımımızda, bunları sımsıkı tutacağız aklımızda ve kalbimizde.
Nefes nefese koşacağız ölümsüzler ayını.
Kitlelere gideceğiz. Güçlü bir devrimci inançla partinin çağrılarını ulaştıracağız. Direnme, savaşma ve zafer çağrısını. Komünist öncünün saflarında devrimci savaşıma katılma, görevler üslenme, değişik olanaklarla partiyi güçlendirme çağrısını. Birleşik cephenin yasadışı ve askeri yüzü HBDH'ın ve yasal, fiili meşru mücadele yüzü kitle partisinin-kongresinin güçlendirilmesi, mücadelesinin büyütülmesi çağrısını. Yaşam alanlarında, faşist politik islamcı diktatörlüğe karşı ezilenlerin devrimci otoritesinin, özsavunmasının geliştirilmesi çağrısını. İşçilerin, kadınların, gençlerin, köylülerin silahlanması çağrısını. Rojava'nın inşası için seferber olma çağrısını. Faşist sömürgeciliğin Cerablus işgaline ve Medya Savunma Alanlarına saldırılarına son vermesi için mücadeleyi yükseltme çağrısını.
Ölümsüzlerimizin adlarını andığımız, savaşımlarını anlattığımız konuşmalar, tartışmalar, yazılar, bütün bu güncel devrimci görevlerin gerçekleştirilmesi çağrısına ve eylemine akacak.
Nefes nefese koşacağız ölümsüzler ayını.
Acımız değil, alev alev öfkemiz kaplayacak dört yanı. Yasımız değil, hesap sorma tutkumuz.
Hüzün ve gülüş en insani gücünü bulacak gözlerimizde.
Zaferin gerektirdiği kafa ve kol emekçiliğini, özveriyi, cüreti, feda ruhunu büyüteceğiz.
Nöbet Yerlerini Doldurmak İçin Öne Atılalım
2013 Eylül'ünden, Serkan Tosun yoldaşın ölümsüzlüğünün ardından onlarca kadın ve erkek komünist bayraklaştı kavgada. Durmadık, tereddüt etmedik, ideallerini zafere ulaştırmayı yaşam gerekçemiz kıldık.
Bundandır ki, yeni bedeller ödedik 2015 Kasım'ından 2016 Kasım'ına.
Yeliz, Şirin, Sevda, Berfu, Veli, Ümit ve İsmet yoldaşlar, İstanbul'da, Dersim dağlarında, Rojava cephelerinde elde silah ölümsüzlüğe yürüdüler.
Onlarca yoldaş tutsak düştü.
Yaralılar verdik.
Ölümsüzlerimizin, tutsak yoldaşların ve yaralılarımızın kentlerdeki, dağlardaki, Rojava'daki nöbet yerlerini doldurmak, savaşımımızı büyütmek, yeni alanlara taşımak, komünist öncünün yeraltında ve yerüstündeki tüm cephelerini nitelik ve nicelik bakımdan güçlendirmek için öne atılalım. Ölümsüzler ayını, kendimizde devrimci kopuşları örgütleyeceğimiz bir nitelik güçlendirme atılımına dönüştürelim.
Kalbimizin üstüne sımsıkı yazalım: ölümsüzler devrimci savaşım dışında yaşamazlar, yaşatılamazlar!
Onları yaşatmak, onları yaşamak için kavgayı yükseltelim!